Oferta

USŁUGI KOMINIARSKIE

 • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych o ciągu grawitacyjnym oraz wymuszonych pracą urządzeń mechanicznych
 • czyszczenie tradycyjne przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • czyszczenie mechaniczne przewodów z sadzy smolistej , szklistej i mazistej
 • Inwentaryzacja przewodów kominowych z wykonaniem pełnej dokumentacji technicznej w postaci rzutów poziomych i pionowych w oprogramowaniu AutoCad
 • Odbiór przewodów kominowych w stanie surowym i użytkowym w budynkach nowych, remontowanych i przebudowywanych
 • Opiniowanie oraz ekspertyzy przewodów kominowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb -Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin oraz osób prywatnych
 • opinie kominiarskie wstępne dla potrzeb dokumentacji projektowej w celu wskazania przewodu kominowego
 • opinie kominiarskie końcowe w celu zagazowania instalacji gazowej paliwem gazowym
 • Czyszczenie piecy kaflowych, trzonów kuchennych, kotłów C.O na opał stały
 • Konserwacja kominów przemysłowych wolnostojących
 • Doradztwo techniczne w zakresie przewodów kominowych
 • Udrożnienia przewodów kominowych
 • Wymiana rozet, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, rur podłączeniowych
 • Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami itp.
 • Inspekcja kamerą TV

Proszę pamiętać, że czyszczenie przewodów kominowych nie wynika tylko z obowiązków ustawowych ale przede wszystkim z rozsądku. Czysty komin = bezpieczny dom!

WKŁADY KOMINOWE

 • Montaż wkładów kominowych do odprowadzania spalin z różnych urządzeń grzewczych, opalanych gazem, olejem czy drewnem ze stali kwaso lub żaroodpornej
 • Montaż przyłączy z blachy czarnej (kominki, piece ogrzewcze)
 • Montaż wkładów kominowych jednościennych lub dwuściennych
 • Montaż systemów powietrzno-spalinowych od kotłów z zamkniętą komorą spalania
 • Szlamowanie uszczelnianie

NASADY KOMINOWE

 • Montaż nasad obrotowych, samonastawnych lub stałych w celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
USŁUGI SPECJALISTYCZNE – POMIARY

 • Pomiary stężenia tlenku węgla CO
 • Pomiary temperatury i wilgotności w pomieszczeniu
 • Pomiary wydajności wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach, budynkach jednorodzinnych i zakładach pracy
 • Dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe
PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWEJ
Kontakt

Zakład Kominiarski MIOTEŁKA
Stanisław Mikołajczak

64-100 Leszno,
ul. Wybickiego 32

h

NIP: 697-103-34-13

Zakład Kominiarski
Dariusz Mikołajczak

64-100 Leszno,
ul. Wybickiego 32

h

NIP: 697-227-48-11

PROKOM Michał Mikołajczak (projektowanie instalacji sanitarnych)

64-100 Leszno,
ul. Wybickiego 32

h

NIP: 697-211-80-28